शनिवार, ३ एप्रिल, २०१०

सव्यसाचि (अंतिम)

"कमॉन एग. येवढी चांगली ऑफर तुमच्या रशीयाला कधी वर्ल्ड बँकेनी देखील दिली नसेल ! एकाच वेळी "यु एस, चायना आणी आखाती देशांच्या ऑईल कंपन्यांचा संपुर्ण डाटाबेस घर बसल्या मिळतोय तुम्हाला ! वर एलिट आणी अनटचेबल्स सारख्या ग्रुपसना संपवल्याचे फुकटचे पुण्य वेगळेच; आणी त्याबदल्यात मला फक्त हवय ते रशियन नागरीकत्व, 'केजीबी'ची मदत आणी एफ बी आय पासून संरक्षण....."
---------

चारच दिवसात मी बोस्टनला रवाना झालो. आता खरी लढाई सुरु होणार होती. सगळ्या मोहरा आपापल्या जागी उभ्या होत्या आणी मी फक्त योग्य वेळेची प्रतिक्षा करत होतो.

"डायना मला कॅथ्रीनची गरज आहे, एका अत्यंत महत्वाच्या कामासाठी."

"असे कोणते काम आहे जे फक्त तीच करु शकेल??"

"आपले पहिले टार्गेट आहे चायनीज कंपनी 'कोनाट' , आणी तीचा बोस्टन हेड हा सेक्सचा अत्यंत भुकेला माणूस आहे. दिवसातले ६/६ तास डेटिंग साईटवर पोरी शोधणे हा त्याचा आवडता उद्योग आहे. त्याला गळाला लावण्यासाठी कॅथ्रीन सारखी विश्वासु मासळी अजुन कुठे मिळणार ??"

"त्याला जाळ्यात फसवुन आपला काय फायदा पॅपिलॉन ??"

"मला त्याची गरज नाहिये डायना ! मला हवाय त्याचा लॅपटॉप. अलिबाबाची गुहा."

"हे सगळे जमुन आले तरी पण तो तिला भेटायला लॅपटॉप घेउनच येईल ह्याचा भरवसा काय?"

"नाही आला तर जागा फक्त बदलेल. हॉटेल रुमच्या ऐवजी त्याच्या घरातुन लॅपटॉपमधल्या डेटाची चोरी होईल. मी सगळी तयारी ठेवली आहे."

"जिनियस !"

"धन्यावाद. शेवटी चेला...."

अपेक्षेप्रमाणे पाचच दिवसाच्या आत बोस्टन हेड आमच्या गळाला लागला. आणी त्या दिवसापासुन 'कोनाट' आणी तीच्या उपकंपन्यांच्या प्रत्येक आत येणार्‍या आणी बाहेर जाणार्‍या इ-मेल्स, डेटा ह्यावर अनटचेबल्सची अदृष्य नजर रोखली गेली. पहिल्याच झटक्यात मोठे यश मी पदरात पाडून घेतले. आता अधिक वेळ घालवून उपयोग न्हवता...
--------------------

"वॉल्टर मी बोलतोय"

"काय सेवा करु ??"

"सेवा तर मी तुमची करायला फोन केलाय सर."

"ती तर तुला करावीच लागणार आहे, त्यासाठी तर तुला येवढी रक्कम मोजली आहे मी पॅपिलॉन!"

"माझ्या लक्षात आहे सर. पण आज तुम्हाला मी वेगळ्याच कारणासाठी फोन केला होता. तुमच्यासाठी माझ्याकडे एक पार्सल आहे, उम्म्म्म्म अनमोल आहे."

"मला शब्दांचे खेळ आवडत नाहीत पॅपिलॉन !"

"डायना ! हवीये??"

"तु शुद्धीत आहेस ?"

"चांगलाच ! आणी मला बेशुद्ध करेल अशी रक्कम तुम्ही मला ऑफर करत असाल तर तुम्ही बोस्टनमध्ये पाय ठेवल्यापासून ४ तासात मी डायनाला तुमच्या हवाली करायला तयार आहे."

"मी तुझ्यावर का विश्वास ठेवावा पॅपिलॉन ??"

"तुमचा मेल बॉक्स चेक करा, काही छान फोटो पाठवलेत मी. वाट बघतोय....."

काही क्षणाच्या शांततेनंतर अचानक वॉल्टरचा आतुर झालेला स्वर माझ्या कानात शिरला..

"पैसे कुठे पोचवायचे पॅपिलॉन"

"तुमचा एकेकाळचा परम मित्र आणी तत्कालीन मार्क-रॉबिन्सनचा मॅनेजर डेव्हिडच्या खात्यावर"

"यु आर सच बास्टर्ड पॅपिलॉन !! त्याचा तुझा काय संबंध ??"

"माझी सर्वात सुरक्षीत तिजोरी आहे ती. असो... आमच्याकडे एक छान म्हण आहे, "फळ खा, झाडे मोजत बसु नका !"

"मी ज्या कंपन्यांसाठी काम करतोय त्यांना माझ्यासाठी व्हिसा वगैरेची सोय करण्यात निदान २४ तास तरी नक्की लागतील ! साधारण परवा मी बोस्टनमध्ये असेन. येताना मी ब्रुसला देखील नक्की घेउन येईन. माझी अनोखी भेट त्याला नक्की आवडेल."

"मी वाट बघीन वॉल्टर....आणी हो, तु केनच्या संपर्कात आहेस हे आता उघड करण्याची वेळ आली आहे असे मला वाटते..."

"गो अहेड !!"
----------

"आज सुट्टीच्या दिवशी अशी अचानक मिटींग बोलावण्याचे कारण ?"

"आपल्यात कोणीतरी एक फितुर असावा अशी डायनाला शंका आहे केन !"

"तु गप्प बसशील ? डायनाला काय ते बोलु दे ."

"केन तु वॉल्टरला कसा काय ओळखतोस??"

"STFU पॅपिलॉन "

"त्याच्यावर ओरडून तुझा गुन्हा लपणार आहे केन ? हि तुझ्या मोबाईलची कॉल हिस्टरी, तुला रोज कमीत कमी दोन वेळा वॉल्टरचे फोन येतात, आणी तेही रात्रीच्या वेळी. कशासाठी सांगु शकशील ?? "

"......."

"तुझा आणी वॉल्टरचा ज्यावेळी दुसर्‍यांदा फोन झाला त्याच्या दुसर्‍याच दिवशी बोस्टन हेडनी त्याचा पासवर्ड चेंज केला. ह्याला योगायोग म्हणायचे का? उत्तर दे केन..."

"ह्या पुढे आपल्याला केनची गरज आहे असे मला वाटत नाही" डायना शांतपणे म्हणाली आणी खोलीतुन बाहेर पडली.

केनचे प्रेत बागेत पुरुन सर्व व्यवस्था निट लावून झोपायला जायला मला आणी डग्लसला रात्रीचे दोन वाजले.
-----------------

"डायना.... सेव्ह मी, प्लिज..."

"कॅथ्रीन.. बेबी काय झालय ? तुझा आवाज असा का येतो आहे ?"

"वॉल्टर आणी ब्रुस बोस्टन मध्ये आलेत ताई. सध्या मी त्यांच्या ताब्यात आहे."

"...."

"हॅलो ब्युटीफुल ! तुझा जुना मित्र ब्रुस बोलतोय."

"कॅथ्रीनला सोडा. तीचा ह्या सगळ्याशी काही संबंध नाहिये."

"नक्की सोडणार ! तु आम्हाला 'युएस' सर्व्हर मध्ये घुसण्याचा रस्ता दाखवलास की आम्ही तीला लगेच सोडणार आहोत. 'हॉटेल हयात' रुम नंबर २८७. 'एकटीच ये' वगैरे सूचना तुला द्यायची गरज नाही, नाही का?"
-----------

"गुड आफ्टरनून ऑफीसर "

"मि. पॅपिलॉन, गुड मॉर्नींग. तुम्ही पाठवलेली भेट माझ्या बायकोला फार आवडली."

"हि तर सुरुवात आहे ऑफीसर माईक. तुम्ही अशीच मैत्री ठेवा, मी तुम्हाला मालामाल करुन टाकीन."

"खरच सांगतो मि. पॅपिलॉन मी ह्या नोकरीला अगदी कंटाळलो आहे. मला ह्या पोलिस दलातून सुटका हवी आहे."

"काळजी करु नका मि. माईक. तुम्हाला लवकरच राजेशाही नोकरी मिळेल असे वचन देतो मी तुम्हाला."

"धन्यवाद पॅपिलॉन. आज संध्याकाळी गुड न्युज देणार्‍या माझ्या फोनची वाट बघा."

"नक्कीच माईक. तुम्ही माझ्यावर ठेवलेल्या विश्वासाला मी नक्कीच तडा जाऊ देणार नाही."

"गुड बाय पॅपिलॉन"

"गुड बाय माईक. डाव्या दंडात एक गोळी.... विसरणार नाहीस ना?"
-----------------------

"चिअर्स ! ह्या अनपेक्षीत यशासाठी."

"आणी चिअर्स ह्या यशातील माझी निम्मी भागीदार कॅथ्रीनसाठी देखील."

"आय लव्ह यु पॅपिलॉन, लव्ह यु सो मच. ह्या येणार्‍या पैशात आपण जगातले कुठलेही सुख विकत घेउ शकु."
---------------

"मिस्टर डग्लस.."

"हुकुम करा मालक, एकाच शहरात असुन मला कॉलींग कार्ड वरुन फोन ?"

"सावधगिरी हा प्रत्येक यशाचा पाया असतो हे तुम्हीच शिकवलेत मला मि. डग्लस. माझी प्रवासाची व्यवस्था झाली ?"

"येस सर ! उद्याची संध्याकाळ तुम्ही आणी कॅथ्रीन मॅडम एका नविन भुमीत साजरी करत असाल."

"कॅथ्रीनला मी आधीच वरच्या प्रवासाला पाठवून दिलय."

"कायsss?"

"पैशासाठी जी स्वतःच्या बहिणीला धोका देते, तिच्यावर मी विश्वास ठेवावा असा सल्ला तुम्ही देखील मला दिला नसतात, नाही का गुरुजी?"

"ठरलेल्या ठिकाणी गाडी तुझी वाट बघत असेल पॅपिलॉन. हॅपी जर्नी."

"पार्सल तुमच्या घरी पाठवायची व्यवस्था केलेली आहे. हातात आलेला दोन्ही कडचा डेटाबेस विरुद्ध कंपन्यांना कसा विकायचा हे तुम्ही जाणताच मि. डग्लस. आलेल्या पैशाची तुम्ही योग्य गुंतवणुक कराल अशी मी आशा करतो."
----------------

"प्रत्येक मोठ्या आणी अचानक मिळालेल्या यशामागे एक गुन्हा लपलेला असतो" असे मी कुठल्याश्या कादंबरीत वाचले होते. असेल बॉ... मल तरी काही अनुभव नाही.

सध्या मी दुबईतल्या एका छोट्याश्या कृत्रीम बेटावर छानसा बंगला घेतलाय. माझा सगळा दिवस तिथेच जातो. तिथेच बसुन मी चार देशात केलेल्या माझ्या गुंतवणुकीवर लक्ष ठेवुन असतो. मि.डग्लस माझे प्रतिनिधी आणी कायदेशीर सल्लागार म्हणुन काम बघतात. ऑफिसर माईकला मध्ये एका झटापटीत गोळी लागली. त्यानंतर त्याने पोलिसाच्या नोकरीला कायमचाच रामराम ठोकला. सध्या तो माझ्याकडेच काम करतो, माझ्या सिक्युरीटीचा चिफ आहे तो.

तुम्हाला माझा मित्र डेनीस 'द एग' आठवतोय ? त्यानी आता एक छोटीशी सॉफ्टवेअर कंपनी रशियात चालू केली आहे. खुप सुखात आहे तो. पॅपिलॉन नाही पण निदान पॅपिलॉनच्या आई वडीलांना रशियात सुरक्षीत ठेवल्याचे बक्षिस दिलय मी त्याला कंपनीच्या रुपाने.

अरे हो जाता-जाता तुमच्याशी दोन महिन्यापुर्वी पेपरात आलेली एक गंमतीदार बातमी शेअर करीन म्हणतो.

दिनांक १९ मे :- आज शहरातील प्रसिद्ध अशा दोन हॉटेलमध्ये खूनाच्या घटना घडल्या. 'हॉटेल हयात' मधून दोन व्यक्तींचा खून करुन पळून जायच्या प्रयत्नात असलेल्या एका स्त्रीला पोलिसांनी पकडण्याचा प्रयत्न केला असता तीने पोलिसांवरच गोळीबार केला, उलट गोळीबारात हि महिला ठार झाली. मृत झालेल्या तिनहि व्यक्ती ह्या एकेकाळी गाजलेल्या 'एलिट' ह्या हॅकर ग्रुपच्या सर्वेसर्वा असल्याच संशय व्यक्त केला जात आहे.

ह्या हॉटेलपासून जवळच असलेल्या हॉटेल किंग मध्ये एका तरुण महिलेचे प्रेत सापडले असून तिचा विष पाजून खुन करण्यात आला आहे. सदर तरुणीच्या सामानाची व लॅपटॉपची तपासणी केली असता हि तरुणी 'पॅपिलॉन' ह्या नावाने हॅकिंग विश्वात प्रसिद्ध होती असे निदर्शनास आले आहे. वरिल दोन्ही घटनांचा काही परस्परसंबंध आहे का ह्याची शहर पोलिस तपासणी करत आहेत.

(समाप्त)

------------------------------------------------------------------

{पुस्तक
www.mimarathi.net ह्या संस्थळातर्फे माझी हि कथा आता पुस्तकरुपात उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. इच्छुकांना हि कथा http://www.mimarathi.net/pustak ह्या ठिकाणाहुन डाऊनलोड करुन घेता येईल.
.
सर्व वाचकांच्या प्रेमामुळेच हे सर्व शक्य झाले. तुम्हा सर्वांचे मनःपुर्वक धन्यवाद.}


1 टिप्पणी(ण्या):

siddhesh mahajan म्हणाले...

NIVVAL APRATIM.

टिप्पणी पोस्ट करा